Prostejov

Club information:

Full name: Korfbalový Klub Sportovního Klubu RG Prostějov 
Shirt: Yellow
Short / Skirt: Black
Founded: 1990
President: Jana Mynaříka
Website: http://korfbal.prostejov.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/korfbal.prostejov?fref=ts
Twitter: @KorfbalPV
Accommodation: Hala RG a ZŠ Prostějov
Accommodation address: Studentská ul. 4, Prostějov 
E-mail address: korfbal@prostejov.cz
Telephone:  
Postal address: Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov