Brno

Club information:

Full name: Korfbal Klub Brno
Shirt: Red
Short / Skirt: Black
Founded: 1991
President: Ondřej Fridrich
Website: http://www.korfbalbrno.cz/
Facebook: https://www.facebook.com/korfbal.brno?fref=photo
Twitter: No
Accommodation: TJ Tatran Bohunice
Accommodation address: Neužilova 201/35, Brno-Bohunice
E-mail address: vv@korfbalbrno.cz
Telephone:  
Postal address: Břenkova 15, Brno 613 00